Szubak Smirnowa

Morfologia szubaka smirnowa

Osobniki dorosłe szubaka smirnowa mają od 2,3 do 4 milimetrów długości. Głowa i przedplecze osobników dorosłych szubaka smirnowa są ciemne, a pokrywy jasnobrunatne i pokryte żółto-złocistym owłosieniem. Samce szubaka smirnowa są mniejsze od samic. Larwy szubaka smirnowa są brązowe. Segmenty z których zbudowane są larwy są wyraźnie widoczne.

Rozprzestrzenianie się i występowanie szubaka smirnowa

Szubak smirnowa pochodzi z Afryki. W Afryce występuje on między innymi w Demokratycznej Republice Konga, Erytrei, Etiopii i Kenii. W krajach tych szubak smirnowa masowo występuje w gniazdach ptaków na przykład jerzyka małego i nietoperzy.

W Europie ten owad po raz pierwszy odkryty został w Moskwie przez E. S. Smirnowa któremu owad ten zawdzięcza swoją nazwę. W 1963 roku owad ten został zaobserwowany w Danii. W latach siedemdziesiątych XX wieku szubak smirnowa pojawił się w Wielkiej Brytanii, ale jak dostąd jedynymi Brytyjskimi miastami w których się pojawił są Londyn i Cambridge. W 1985 roku pierwszy osobnik tego owada został zaobserwowany w Niemczech w Meklemburgii.

W Polsce szubak smirnowa po raz pierwszy pojawił się w roku 2000. W chwili obecnej szubak smirnowa występuje w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej, ale jego europejski zasięg występowania cały czas rozszerza się na kolejne państwa. Poza Afryką i Europą szubak smirnowa występuje też w Omanie.

Na nowe terytoria szubak smirnowa najczęściej rozpowszechnia się z bagażami, towarami i meblami. Wewnątrz budynków szubak smirnowa może rozpowszechniać się między innymi poprzez rurociągi i przewody wentylacyjne.

Osobniki dorosłe szubaka bardzo dobrze latają dzięki czemu łatwo przemieszczają się pomiędzy budynkami.

W Europie nie zaobserwowano stałego występowania szubaka smirnowa poza pomieszczeniami. W Afryce z której pochodzi szubak smirnowa może występować za równo wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Jak wspominaliśmy podejrzewa się, że wzrost zasięgu występowania szubaka smirnowa wynika z ocieplania się klimatu. W celu zbadania tego związku europejskie muzea i inne instytucje naukowe utworzyły międzynarodowy projekt badawczy.

Żerowanie szubaka smirnowa

Larwy szubaka smirnowa żywią się nasionami, suszonymi roślinami, mąką, suchą karmą zwierzęcą i produktami pochodzenia zwierzęcego takimi jak skóry, pióra i futra. Osobniki dorosłe szubaka smirnowa nie odżywiają się, lecz jedynie zużywają substancje zgromadzone w okresie larwalnym.

Straty powodowane przez szubaka smirnowa

Szubak smirnowa powoduje znaczne straty w muzeach w których niszczy herbaria oraz kolekcje owadów a także w miejscach w których znajdują się duże ilości futer, piór i wełny. W domach prywatnych szkody powodowane przez tego szkodnika polegają głównie na zanieczyszczaniu jedzenia odchodami i uszkadzaniu tkanin.

Zwalczanie szubaka smirnowa

Wyeliminowanie szubaka smirnowa jest bardzo trudne dlatego w celu zwalczenia tego owada najlepiej wezwać specjalistyczną firmę DDD. Jeśli chodzi o działania, które możemy podjąć samodzielnie to liczebność tego owada można zmniejszyć poprzez dokładne odkurzanie pęknięć i szczelin w których żyją larwy tego owada, ale całkowite pozbycie się szubaka smirnowa za pomocą tej metody jest bardzo mało prawdopodobne.