Dezynfekcja

Inaczej odkażanie jest to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów: wirusów, bakterii, grzybów, pierwotniaków.
Obsługujemy obiekty inwentarskie, hodowlane i środki transportu zwierząt. Zabiegi odkażania wykonujemy mgłą termiczną (zamgławianie ‘na gorąco’). Usługi nasze wykonujemy w szklarniach, pieczarkarniach, magazynach, mieszkaniach, w zakładach produkcyjno-przemysłowych, zsypach na śmieci, mieszalniach pasz, środkach transportu pasz, w obiektach sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz w wielu innych obiektach i miejscach nie wymienionych.
aaa