Szubak dwukropek

Morfologia szubaka dwukropka

Szubak dwukropek to niewielki czarnobrunatny chrząszcz. Jest długi na od 4 do 5 milimetrów. Ciało szubaka dwukropka jest owłosione. Na przedpleczu tego zwierzęta znajdują się trzy białe plamy. Dwie kolejne białe plamy znajdują się na pokrywach szubaka dwukropka. Plamy na pokrywach są znacznie większe od plam na przedpleczu. Właśnie od nich pochodzi nazwa tego owada. Samce i samice szubaka można rozróżnić od siebie po wyglądzie czułków.

Rozwój i żerowanie szubaka dwukropka

Osobniki dorosłe szubaka dwukropka żyją do jednego roku. Samice szubaka dwukropka składają jaja wewnątrz budynków. Samice składają jaja na różnego rodzaju produktach pochodzenia zwierzęcego. Najczęściej składają jaja na wełnianych dywanach, kilimach, oprawach książkach, kościach i starych futrach. Pojedyńcza samica składa przeciętnie 50 jaj. Larwy szubaka dwukropka osiągają do 12 milimetrów długości. Ciało larwy szubaka dwukropka zakończone jest kępką szczecinowatych włosków. Larwy szubaka dwukropka mogą żerować do 3 lat. W trakcie rozwoju larwy szubaka dwukropka przechodzą od 7 do 11 linień.
Osobniki dorosłe szubaka dwukropka żywią się pyłkiem i nektarem kwiatów. Roślinami w kwiatach których szubak dwukropek żeruje szczególnie często są głóg i tarnina. Głóg to roślina z rodziny różowatych przyjmująca formę krzewów lub niewysokich drzew. Rozpoznać ją można po czerwonych owocach pozornych. Tarnina to gatunek dzikiej śliwki. Najczęściej przyjmuje ona formę mającego do 3 metrów wysokości krzewu, rzadziej niewielkich drzew. Krzewy tarniny są cierniste i silnie rozgałęzione co sprawia, że tworzą trudne do przebycia zarośla. Tarninę rozpoznać można po czarnosiwych owocach z niebieskim nalotem osadzonych na krótkich, wzniesionych szypułkach. Postaci dorosłe szubaka dwukropka zasiedlają głównie gniazda ptaków. Znaleźć je można zarówno w gniazdach ptaków dzikich jak i ptaków domowych.

Oznaki żerowania szubaka dwukropka

Oznakami żerowania szubaka dwukropka są dziury w materiałach w których żeruje i brunatne odchody.

Zwalczanie szubaka dwukropka

Ponieważ postacie dorosłe szubaka dwukropka żyją głównie w gniazdach ptaków najłatwiej pozbyć się tego owada pozbywając się ptasich gniazd. Często okazuje się, że w pobliżu miejsca w którym występują larwy szubaka dwukropka znajdują się kurniki. Ich zlikwidowanie w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się larw szubaka dwukropka często nie jest możliwe. Jeśli kurnik ten jest naszym kurnikiem powinniśmy zadbać aby panował w nim porządek. W tym celu należy regularnie usuwać z nich:

  • Ptasie pióra
  • resztki paszy
  • pajęczyny
  • martwe owady

Pasza zainfekowana przez szubaka dwukropka powinna zostać zutylizowana. Alternatywą dla utylizacji jest poddanie paszy warunkom w których zginą wszystkie występujące w paszy osobniki szubaka dwukropka. Oznacza to konieczność poddania paszy działaniu temperatury wykraczającej poza zakres tolerancji tego zwierzęcia. Pierwszą możliwością jest poddanie paszy przez pół godziny działaniu temperatury powyżej 55 stopni celsjusza. Doprowadzi to do denaturacji białka z którego zbudowane jest ciało szubaka dwukropka a tym samym do śmierci osobników tego zwierzęcia. Drugą możliwością jest zamrożenie paszy. Zamrożenie paszy musi jednak trwać znacznie dłużej czyli około tygodnia. W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej zera można to zrobić po prostu przechowując paszę w nieogrzewanym magazynie.
Kolejnymi działaniami, które powinniśmy podjąć aby wyeliminować szubaka dwukropka z naszego kurnika jest jego dezynsekcja. Aby zdezynfekować kurnik powinniśmy najpierw usunąć znajdujący się w nim obornik. Następnie należy zmyć wszystkie powierzchnie kurnika wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu. Prawidłowe przeprowadzenie dezynsekcji to skomplikowane zadanie wymagające posiadania specjalistycznego sprzętu dlatego najlepiej jest powierzyć je wyspecjalizowanej w tego typu zadaniach firmie. Na szczęście masowe pojawienia szubaka dwukropka są rzadkie.