Dezynfekcja po zmarłym

Obiekt w którym doszło do zgonu i przebywała osoba zmarła wymaga szczególnego potraktowania higienicznego.
Można sobie jedynie wyobrazić co dzieje się w takim mieszkaniu, gdzie w miesiącach letnich, bądź też w zimie przy włączonych grzejnikach, ciało znajdowało się kilka dni, tygodni a nawet miesięcy.

W takich sytuacjach niezwykle trudno sobie poradzić z uprzątnięciem we własnym zakresie.
W większości przypadków sprzątanie po zgonie przez osobę niewykwalifikowaną jest wykonywane niewłaściwie, a czynności przez nią podejmowane mogą okazać się groźne w skutkach nawet dla niej samej.!
Krew, tkanki, płyny ustrojowe, fekalia itp.,stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

Przykry zapach, zanieczyszczenia biologiczne w postaci krwi, tkanek, płynów ustrojowych i wydzielin – muszą być bezpiecznie i należycie usunięte, następnie właściwie zutylizowane a pomieszczenia i przedmioty w odpowiedni sposób zdezynfekowane.
Musimy pamiętać iż nie każdy zgon następuje w wyniku śmierci naturalnej związanej z wiekiem.
Trzeba mieć na uwadze fakt różnych chorób które mogły bezpośrednio doprowadzić do śmierci – w tym chorób zakaźnych. Stąd ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie osoby wykonującej prace przy sprzątaniu.
Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu dezynfekcji, w tym dezynfekcji po zgonie.
Dezynfekcja i sprzątanie pojazdów na skutek wypadków komunikacyjnych, śmierci wynikłej na skutek zabójstw, samobójstw, zgonów spowodowanych wypadkami losowymi itp..

Przekazanie klientowi bezpiecznego, czystego i higienicznego obiektu, wolnego od zarazków, patogenów chorobotwórczych i przykrej woni, jest efektem naszego działania.
Po usłudze wystawiamy stosowny dokument ( protokół sanitarny ), potwierdzający wykonanie czynności w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z pomieszczeń, przedmiotów znajdujących się wewnątrz.