Kret

Popularny w naszym kraju gatunek owadożernego ssaka łożyskowego, spotykany głównie na polach i łąkach. Na terenach ogrodów, sadów i prywatnych posesji przez wielu niepożądany, ze względu na wyrządzane szkody.
Objęty ochroną gatunkową częściową (nie jest chroniony na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237 ).
Zwierze żyjące pod powierzchnią ziemi. Drąży tunele i tworzy kopce z ziemi w miejscu wyjścia. Wbrew opiniom posiada oczy, co prawda niewielkich rozmiarów (ok. 1mm) uwstecznione i niewrażliwe na światło, ale posiada.
Ciało kreta porasta bardzo bujne owłosienie (nawet do 200szt na 1mm2) w czarnym kolorze. Pysk w kształcie ryjka, wyposażony w zęby – 44szt.
Masywne, krótkie kończyny przednie wyposażone w ostre pazury pozwalają na drążenie tuneli w ziemi.
Krety posiadaja doskonały słuch, a dzięki bardzo wrażliwym na wibrację receptorom usytuowanym w ogonie i na pysku (włosy czuciowe) odbiera sygnały lokalizujące pokarm (larwy owadów, dżdżownice etc..).
Kret żyje do 4lat. Nie zapada w sen zimowy, lecz zakopuje się głębiej (ok.60cm poniżej poziomu przemarzania). Po 28 dniach ciąży samica wydaje potomstwo. Zazwyczaj jest to 2-7 szt młodych jeden raz w roku – wiosną