Deratyzacja

Zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych szkodliwych gryzoni.
Aby deratyzacja była najbardziej skuteczna, należy dobrać preparaty gryzoniobójcze tak, aby myszy i szczury nie uodporniły się na nie. W czasie deratyzacji powinny być brane pod uwagę również wszystkie najważniejsze miejsca aktywności gryzoni, takie jak miejsca gniazdowania, strefa żeru, miejsca bytowania i drogi przemieszczania się gryzoni. Dlatego wszystkie działania trzeba odpowiednio przemyśleć, zaprojektować i zaplanować tak, aby gryzonie „współpracowały” z nami, bo to my im dyktujemy warunki, nie one nam. Tylko wybór naszej firmy DDD, która jest doświadczona, sprawdzona i profesjonalna, gwarantuje skuteczne rozwiązanie problemu z gryzoniami. Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem!
rats_2448415b

Stały monitoring gryzoni wykonujemy m. in. w sklepach, sieciach supermarketów, zakładach produkcyjnych, pomieszczeniach magazynowych (magazyny płaskie, silosy i inne), barach, restauracjach, ośrodkach zdrowia, gospodarstwach rolnych, gospodarstwach sadowniczych, przechowalniach warzyw i owoców, szklarniach, gospodarstwach hodowlanych, na stacjach paliw, w stołówkach, szpitalach, przychodniach, ogrodach, w obiektach użytku publicznego, instytucjach państwowych, obiektach nietypowych oraz w wielu innych obiektach nie wymienionych.

Wykonujemy również deratyzację doraźną oraz na zlecenie wspólnot mieszkaniowych, zakładów komunalnych.

szczur