Monitoring HAACP


Monitoring ten jest prowadzony w celu czynnej i skutecznej ochrony przed szkodnikami. Służy do ciągłego i cyklicznego monitorowania obiektu oraz zainstalowanych urządzeń. W przypadku wystąpienia zagrożenia pozwala podjąć błyskawiczne reakcje, które mają na celu wdrożenie działań korygujących.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi ciałalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, czy też transportem produktów spożywczych, jest zobowiązany poprzez obowiązujące normy, do stosowania zasad HACCP, GMP, GHP, IFS oraz BRC.