Mklik mączny

Występuje w strefie klimatu umiarkowanego, w Polsce bardzo groźny szkodnik występujący pospolicie w magazynach, sklepach. Może wyrządzić poważne szkody.

Anatomia owada

Motyl o długości ciała sięgającej do 14 mm i rozpiętości skrzydeł do 25 mm. Przednie skrzydła mklika mącznego są wąskie, barwy szarej. Szerokie tylne skrzydła o jasnoszarej barwie otacza jaśniejsza od skrzydła strzępina. Gąsienica biała, brudnoróżowa lub zielonkawa, pokryta włoskami, osiąga długość do 20 mm.

Rozwój owada

Samice składają jaja pojedynczo lub w małych grupkach bezpośrednio na pokarm. Jedna samica może złożyć do 420 jaj. Rozwój embrionalny trwa od 4 do 21 dni w zależności od temperatury otoczenia. Gąsienice od razu po wylęgu przędą nić i łączą w grudki produkt na którym żerują. Przechodzą one 4 lub 5 linień i po zakończeniu okresu żerowanie który może trwać w zależności od temperatury od 29 do nawet 128 dni szukają ciasnych otworów gdzie przepoczwarzają w dorosłego owada.

Występowanie

Mklik mączny występuje w strefie klimatu umiarkowanego w Polsce jest postrzegany jako największe zagrożenie dla produktów przemiału ziarna i mąki. Gąsienice oprócz szkód bezpośrednich również zanieczyszczają produkt wylinkami i odchodami pozostawiając go niezdatnym do spożycia przez człowieka.

Zwalczanie

Jednym ze sposobów walki z tym szkodnikiem jest oddzielenie porażonej warstwy mąki i jej pozbycie. Najlepiej jest jednak użyć metody gazowania, którą przeprowadza doświadczony zespój DDD.